ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σε μια εποχή που ο Πρωθυπουργός έχει κάνει σημαία τη διαφάνεια και την αξιοκρατία διαπιστώνουμε ότι το φαύλο παρελθόν του ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα εδώ. Φαίνεται πως δεν ανήκει στο παρελθόν η κομματική εμπάθεια κάποιων που θεωρούν το δημόσιο τσιφλίκι τους καταστρατηγώντας κάθε έννοια νόμου, αξιοπρέπειας και ηθικής. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρομαι στη περίπτωση της κας Παναγιώτας Νικολούδη, Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Μετά την ψήφιση και θέση σε ισχύ των μεταβατικών διατάξεων του Νόμου 3839/2010 έληξε η θητεία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΝΠΔΔ, καθώς και η θητεία των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των ΝΠΔΔ. Ενόψει της βίαιης λήξεως της θητείας των παραπάνω οργάνων, ο νομοθέτης προέβλεψε την συγκρότηση μεταβατικών πενταμελών υπηρεσιακών συμβουλίων, αποτελουμένων από δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων και τρεις (3) υπαλλήλους που λαμβάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης.

            Εν προκειμένω, λοιπόν, κατά την συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας «Άγιος Παντελεήμων», παραλείφθηκε η κυρία Νικολούδη και δεν ορίστηκε ως μέλος του εν λόγω Συμβουλίου, παρόλο που διέθετε τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, εν συγκρίσει με τους λοιπούς συνυποψήφιους συναδέλφους της. Ενώ δηλαδή το κριτήριο επιλογής των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι εκ του Νόμου εντελώς αντικειμενικό – ποσοτικό, σχετιζόμενο με το απόλυτα μετρήσιμο στοιχείο του προγενέστερου χρόνου άσκησης καθηκόντων Διευθυντή, η κυρία Νικολούδη αδικήθηκε κατάφωρα και δεν τοποθετήθηκε μέλος του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, λαμβανομένων προφανώς υπόψη άλλων, μη αντικειμενικών, κριτηρίων. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός

 

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας 

 

3/11/2010
Ο Βουλευτής

« επιστροφή
  
  
Μέρλιν 11 - 10671 - Αθήνα  Τηλ: 2107296002-4  Fax: 2107296023  e-mail: giakoumatosge@gmail.com  
© Γεράσιμος Γιακουμάτος | All rights reserved