ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Θέμα: Συγχώνευση του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Η Κυβέρνηση από το 2009 ΄χει εξαγγείλει την κατάργηση και συγχώνευση Δημοσίων Επιχειρήσεων και οργανισμών με απώτερο σκοπό τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων του Δημοσίου. Έκτοτε και για μια ακόμη φορά οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης έχουν μείνει στα χαρτιά χωρίς να έχει ληφθεί καμία απολύτως μέριμνα. Το 2010 ο κ . Ρέππας έκανε λόγο για τη συγχώνευση των 4 κατασκευαστικών εταιρείων (ΘΕΜΙΣ, ΔΕΠΑΝΟΜ, ΟΣΚ και ΟΕΚ) σε έναν οργανισμό με κατασκευαστικό αντικείμενο. 

Το πλεονάζων προσωπικό θα μποροούσε να μεταταχθεί στη Διεύθυνση Πολεοδομίας των κατά τόπους Πειφερειών, ώστε να μην χαθεί ούτε μια θέση εργασίας.

 

 

 

 Αθήνα 5/4/2011  
 Ο Ερωτών Βουλευτής

« επιστροφή
  
  
Μέρλιν 11 - 10671 - Αθήνα  Τηλ: 2107296002-4  Fax: 2107296023  e-mail: giakoumatosge@gmail.com  
© Γεράσιμος Γιακουμάτος | All rights reserved