ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Θέμα: Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) αποτελεί ένα από τα πιο προβεβλημένα ιδρύματα στη χώρα και επιτελεί σημαντικό έργο στο χώρο της Καρδιοχειρουργικής και της καρδιολογίας. Διέπεται από ένα ιδιότυπο ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά και ένα ιδιαίτερο τρόπο διοίκησης, προσλήψεων, αμοιβών των εργαζομένων και χρηματοδότησης.

Η οικονομική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση στο λειτουργικό κόστος του ΩΚΚ τα τελευταία χρόνια είναι αμελητέα. Έτσι η λειτουργία του εξαρτάται απόλυτα από την επιχορήγηση του από τον Κρατικό προϋπολογισμό, η οποία υπερβαίνει κατ’ έτος το ποσό των 8 εκ €. Παρά την γενναία αυτή χρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο, η λειτουργία του ΩΚΚ παράγει συνεχώς ελλείμματα. Όπως αναφέρθηκε πρόσφατα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, το ΩΚΚ τα συσσωρευμένα χρέη του τη στιγμή αυτή έχουν ξεπεράσει τα 35 εκ €.

Πρόσφατα υπήρξαν κινητοποιήσεις εργαζομένων του ΩΚΚ λόγω “περικοπών” των αμοιβών τους. Οι κινητοποιήσεις αυτές προκάλεσαν συζητήσεις και σχόλια στη κοινή γνώμη, ιδίως σε μια εποχή περικοπών, λιτότητας και απωλειών θέσεων εργασίας στο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα. Γέννησαν όμως και πλήθος ερωτηματικών που άπτονται της γενικότερης λειτουργίας και χρήζουν διευκρινίσεων από τον Υπουργό Υγείας

 

Κατόπιν των ανωτέρω

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 

-           Αληθεύει ότι η αναλογία εργαζομένων προς κλίνες είναι περίπου 6,5/1 όταν στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι κατά πολύ μικρότερη;

-           Αληθεύει ότι το ΩΚΚ δεν είναι ενταγμένο στο σύστημα εφημεριών του ΕΣΥ αλλά παρά ταύτα να μπορεί να χορηγεί πλήρη ειδικότητα καρδιολογίας ;

-           Πως γίνεται σε ένα Νοσοκομείο που δεν εφημερεύει, να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η υπηρεσία σε αυτό να θεωρείται προϋπηρεσία στο ΕΣΥ σε περίπτωση διεκδίκησης ανάλογης θέσης;

-           Ποιο είναι το ύψος των αμοιβών του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού κ.λ.π. προσωπικού ανα κατηγορία σε αυτό το -επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό- ίδρυμα και γιατί διαφέρουν τόσο σημαντικά από τις αντίστοιχες αμοιβές των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ;

 

 

 Αθήνα 10/1/2012 
 

 Ο Ερωτών Βουλευτής

« επιστροφή
  
  
Μέρλιν 11 - 10671 - Αθήνα  Τηλ: 2107296002-4  Fax: 2107296023  e-mail: giakoumatosge@gmail.com  
© Γεράσιμος Γιακουμάτος | All rights reserved