ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τους Υπουργούς α) Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων β) Προστασίας του Πολίτη

Στην Ελλάδα οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα είναι σχεδόν δύο φορές πιο συχνοί απ 'ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε 1.600 θανάτους, 2.600 βαριά και 20.000 ελαφρά τραυματισμένους κατά μέσο όρο το χρόνο. Από τους 2600 βαριά τραυματισμένους ένα ποσοστό 15% καταλήγει στο θάνατο λόγο μη έγκαιρης αντιμετώπισης του περιστατικού.

Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένα στοιχεία από την ΕΣΥΕ

ΕΤΟΣ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΝΕΚΡΟΙ

ΒΑΡΙΑ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΕΛΑΦΡΑ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

2000

23001

2037

4200

26563

2001

19671

1880

3238

23098

2002

16809

1634

2608

19851

2003

15751

1605

2348

18389

2004

15547

1670

2395

17784

2005

16914

1658

2270

19778

2006

16019

1657

2021

18654

2007

15092

1578

1839

17047

 

Πολύτιμος είναι ο χρόνος που χάνεται στην αντιμετώπιση περιστατικών μέχρι για παράδειγμα να εξακριβωθεί η ομάδα αίματος του θύματος. Ο χρόνος αυτός θα μπορούσε να έχει κερδηθεί εάν αντί για προαιρετική, ήταν υποχρεωτική η αναγραφή της ομάδας αίματος στο δίπλωμα και την αστυνομική ταυτότητα.

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη πτωτική πορεία των αριθμητικών μεγεθών σε όλες τις κατηγορίες, το στρατηγικό πρόγραμμα της Ελλάδας για τη μείωση των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα παρουσιάζει ποσοστό αποτυχίας άνω του 50%, αφού το 2008 καταγράφηκαν περισσότεροι από 1.500 νεκροί, την ώρα που ο εθνικός στόχος για το 2010 είναι να μην ξεπεραστεί ο αριθμός των 1.019 (με έτος βάσης το 2000).

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

 

Εάν προτίθενται να προβούν στη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής αναγραφής της ομάδας αίματος τόσο στο δίπλωμα όσο και στο δελτίο ταυτότητας

 

 

Αθήνα 01 Φεβρουαρίου 2010                                                                                      
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ           

« επιστροφή
  
  
Μέρλιν 11 - 10671 - Αθήνα  Τηλ: 2107296002-4  Fax: 2107296023  e-mail: giakoumatosge@gmail.com  
© Γεράσιμος Γιακουμάτος | All rights reserved