ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ με αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού

Τα μέλη του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου (ΕΣΡ) διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101Α παρ. 1 του Συντάγματος, του ν. 2863/2000 που διέπει τη λειτουργία του ΕΣΡ και του ν. 3051/2002 για τη λειτουργία των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές η θητεία των μελών του ΕΣΡ είναι τετραετής. Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με το νόμο, κάθε μέλος μπορεί να διοριστεί για δύο μόνο θητείες 4ετούς διάρκειας η κάθε μια και δεν επιτρέπεται η εκ νέου ανανέωση της.

Σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν τη θητεία των μελών του ΕΣΡ προκύπτει ότι:

α) Έχει λήξει η θητεία 3 μελών και δεν υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους

β) Υφίσταται ζήτημα κατά πόσον είναι νόμιμη η παραμονή κάποιων μελών και ειδικότερα του Προέδρου του ΕΣΡ, αφού έχουν περάσει 8 και πλέον έτη από τον αρχικό διορισμό τους

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός με παράλληλη κατάθεση των σχετικών εγγράφων

1) Για τις ημερομηνίες διορισμού του Προέδρου και των μελών που απαρτίζουν το ΕΣΡ

2) Κατά πόσον η λειτουργία του ΕΣΡ είναι σήμερα νόμιμη (και συνεπώς και οι αποφάσεις του) και σύμφωνη με τα άρθρα 15 παρ.2 και 101Α του Συντάγματος και τις εγγυήσεις περί ανεξαρτησίας της αρχής

 

Αθήνα 3 Νοεμβρίου 2010    

                                    
Οι Ερωτώντες Βουλευτές

                                                                         
Γεράσιμος Γιακουμάτος Β΄ Αθήνας 
 

 Γρηγόρης Αποστολάκος      Λακωνίας

« επιστροφή
  
  
Μέρλιν 11 - 10671 - Αθήνα  Τηλ: 2107296002-4  Fax: 2107296023  e-mail: giakoumatosge@gmail.com  
© Γεράσιμος Γιακουμάτος | All rights reserved