ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ προς τον Υπουργό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θέμα: Σπατάλη χρημάτων από τις Ανεξάρτητες Αρχές

Τη στιγμή που μισθωτοί και συνταξιούχοι βλέπουν τα εισοδήματα τους να συρρικνώνονται δραματικά μέρα με την μέρα στο όνομα της σωτηρίας και της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, τη στιγμή που μια θέση εργασίας γίνεται για ολοένα και περισσότερους όνειρο θερινής νυκτός, είναι τουλάχιστο προκλητικό να ξοδεύεται πακτωλός εκατομμυρίων για τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών.

Οι Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες αν και θέλουν να είναι ανεξάρτητες και να παράγουν σοβαρό έργο υπέρ του πολίτη, εντούτοις, είναι απόλυτα εξαρτημένες από τα λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού, από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Πιο συγκεκριμένα σήμερα ούτε λίγο ούτε πολύ ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται με πάνω από 15 εκ. € ετησίως για την πληρωμή ενοικίων και άλλων δαπανών για την λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, χωρίς το κόστος μισθοδοσίας αυτών, που μόνο για 10 από τις Ανεξάρτητες Αρχές ξεπέρασε το 2011 τα 140 εκ € όταν το 2010 δεν ξεπερνούσαν τα 87 εκ € 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και πριν από ένα χρόνο, η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου κατέθεσε κατάλογο με 21 ακίνητα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και τα οποία ανήκουν σε ασφαλιστικά ταμεία ή είναι εθνικά κληροδοτήματα, και θα μπορούσαν άμεσα να αξιοποιηθούν, εντούτοις αυτός παρέμεινε στα χαρτιά.

Γι αυτό και ο οικονομικός εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να εξακριβώσει εάν έχουν διαπραχθεί και από ποιους αξιόποινες πράξεις. Ανάμεσα στα αδικήματα που θα διερευνηθούν είναι και αυτό της κακουργηματικής απιστίας στην υπηρεσία σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του Δημοσίου

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός με παράλληλη προσκόμιση των σχετικών εγγράφων:

1)         Ποια είναι η επιβάρυνση του Κρατικού Προυπολογισμού για τη λειτουργία όλων των Ανεξάρτητων Αρχών

2)         Ποιο το κόστος μισθοδοσίας του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. όλων των Αν. Αρχών

3)         Ποια η δαπάνη για ενοίκια σε όσες Ανεξάρτητες Αρχές μισθώνουν ακίνητα

Αθήνα 5/3/2012
 Ο Βουλευτής

« επιστροφή
  
  
Μέρλιν 11 - 10671 - Αθήνα  Τηλ: 2107296002-4  Fax: 2107296023  e-mail: giakoumatosge@gmail.com  
© Γεράσιμος Γιακουμάτος | All rights reserved