ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ . Θέμα: Υπαγωγή του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού της Γενικής Τράπεζας (ΤΑΠΓΤΕ) της Ελλάδος στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ

Από 1/9/2010 ο κλάδος επικουρικής σύνταξης του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας εντάχθηκε στο ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 65, παρ.1 του Ν. 3863/2010. Σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση από δω και στο εξής η Τράπεζα θα πρέπει να καταβάλει πλέον στο ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ ποσοστό 3% επί των υποχρεωτικών αποδοχών που λαμβάνει κάθε εργαζόμενος αντί του 4% που κατέβαλε στο ΤΑΠΓΤΕ μέχρι την 31/8/2010. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Γενική Τράπεζα καρπώνεται αυθαίρετα 1% επί των υποχρεωτικών αποδοχών κάθε εργαζόμενου.

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός

1)     Προτίθεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει με νομοθετική ρύθμιση στην αποκατάσταση αυτής της αδικίας σε βάρος των εργαζομένων με το να υποχρεωθεί η Γενική Τράπεζα να καταβάλει την προκύπτουσα διαφορά του 1% επί των υποχρεωτικών αποδοχών που λαμβάνει κάθε ασφαλισμένος στο ΤΑΠΓΤΕ

2)     Προτίθεται να προβεί στην ένταξη του ταμείου στο ΕΤΑΤ ώστε να εξαλειφθεί το αίσθημα αδικίας που νιώθουν οι εργαζόμενοι της Γενικής Τράπεζας σε σχέση με τους υπαλλήλους των άλλων τραπεζών;

 

8/12/2010                                                                                                                          Ο Βουλευτής

« επιστροφή
  
  
Μέρλιν 11 - 10671 - Αθήνα  Τηλ: 2107296002-4  Fax: 2107296023  e-mail: giakoumatosge@gmail.com  
© Γεράσιμος Γιακουμάτος | All rights reserved