ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Θέμα: Συνέχιση του προγράμματος ΕΣΟΑΒ

Ο Δήμος Ιζβοάρελε που βρίσκεται στο Βορειοανατολικό τμήμα της Ρουμανίας κατοικείται αμιγώς από ελληνικό πληθυσμό 2500 κατοίκων. Ο δήμος εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΟΑΒ το 2006 με χρηματοδότηση 100% από την Ελλάδα. Τα προβλεπόμενα έργα θα βελτίωναν κατά πολύ τους όρους διαβίωσης των κατοίκων. Όμως από τότε μέχρι σήμερα διάφορα προβλήματα εμποδίζουν την υλοποίηση των έργων. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι εκτελεστής του έργου θα ήταν το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού Τουλτσέας, όπου ανήκει ο Δήμος Ιζβοάρελε, με την προϋπόθεση να καταβάλλει τον Φ.Π.Α. και όποιους άλλους φόρους είχε υποχρέωση προς το ρουμανικό κράτος. Στην πορεία το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποτραβήχτηκε προφασιζόμενο οικονομική αδυναμία. Ο Δήμος βρήκε τα απαραίτητα κονδύλια από ίδιους πόρους. Η Ρουμανική πλευρά το δέχτηκε, προκειμένου να προχωρήσει το έργο, όμως η Ελληνική πλευρά επιμένει στην αρχική της συμφωνία.

Επειδή όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα το έργο να βαλτώνει και να κινδυνεύει να ακυρωθεί αφού η καταληκτική του ημερομηνία είναι η 31η / 12/ 2011

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου το πρόγραμμα να προχωρήσει απρόσκοπτα;

 

 

Αθήνα 28/02/ 2011                                                                                                         Ο Βουλευτής

« επιστροφή
  
  
Μέρλιν 11 - 10671 - Αθήνα  Τηλ: 2107296002-4  Fax: 2107296023  e-mail: giakoumatosge@gmail.com  
© Γεράσιμος Γιακουμάτος | All rights reserved