ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Αν.Σαμαρά

Προς: Πρωθυπουργό

           Κ. Αντώνη Σαμαρά                                                                                   Αθήνα 29 Μαρτίου 2013

 

ΑΝΕΡΓΙΑ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Θα χρειαστεί αρκετός καιρός (ανάπτυξη επιχειρήσεις επενδύσεις) μέχρι να μειωθεί δραστικά η ανεργία  Άμεσα μπορούμε χτυπήσουμε το καρκίνο της ανεργίας επιδοτώντας την απασχόληση και όχι την ανεργία.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Α) Μέσα από προγράμματα κοινωνικής εργασίας που θα υλοποιούν δήμοι ή άλλοι φορείς να απασχολούνται άνεργοι των οποίων ο μισθός θα επιδοτείται στο ισόποσο του επιδόματος ανεργίας. 

Β) Μακροχρόνια άνεργοι που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης (τους υπολείπονται μέχρι και 5 χρόνια) να απασχολούνται από ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ ή και ιδιωτικές επιχειρήσεις όπου οι άνεργοι θα επιδοτούνται με 400€ και οι επιχειρήσεις θα συμπληρώνουν τα υπόλοιπα.

Πόροι για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων μπορούν να βρεθούν από το ΕΣΠΑ και το ΛΑΕΚ

 

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ «ΜΑΙΜΟΥ»

Οι περιπτώσεις συντάξεων «μαϊμού» του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα είναι περίπου 60.000. Οι νομικές υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν ούτε μια υπόθεση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εισπραχτεί ούτε 1€.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Μετά από συνεννόηση και με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, να δοθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερα δικηγορικά γραφεία υποθέσεις που αφορούν την διεκπεραίωση υποθέσεων συντάξεων μαϊμού έναντι συμφωνημένου ποσοστού επί των συνολικών εισπράξεων.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Κάθε χρόνο στη χώρα μας έχουμε εκατοντάδες θανάτους από τροχαία ατυχήματα (συντάξεις χηρείας), βαριές αναπηρίες (αναπηρικές συντάξεις) αναρρωτικές και επιδόματα που κοστίζουν στα ασφαλιστικά ταμεία πολλά εκατομμύρια ευρώ. Τα ταμεία δεν εισπράττουν από τις ασφαλιστικές εταιρίες ούτε 10.000 € σε ετήσια βάση.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Μετά από συμφωνία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, να καθιερωθεί χωρίς επιβάρυνση των ασφαλισμένων – ένα μικρό ποσοστό επί των συνολικών ασφαλίστρων που θα αποδίδουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία με τη σειρά τους θα παραιτούνται από οποιαδήποτε νομική διεκδίκηση 

« επιστροφή
  
  
Μέρλιν 11 - 10671 - Αθήνα  Τηλ: 2107296002-4  Fax: 2107296023  e-mail: giakoumatosge@gmail.com  
© Γεράσιμος Γιακουμάτος | All rights reserved