ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Θέμα: Οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΙΚΑ

Σε μια εποχή που η κυβέρνηση αφαιρεί εισόδημα από μισθωτούς και συνταξιούχους, και στα ταμεία «δεν υπάρχει σάλιο» κατά τη δήλωση του αρμόδιου υπουργού, διαπιστώνεται ότι το ίδιο το κράτος εισπράκτορας, είναι και ο μεγαλύτερος μπαταχτσής του ασφαλιστικού μας συστήματος.

Είναι αλήθεια ή όχι ότι στο μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας μας το ΙΚΑ, οφείλονται:

- για τη χρηματοδότηση του κλάδου υγείας (όπως αυτή θεσπίστηκε με το ν. 2084/2002) 5 δις 300 εκ. €;

- από τα ενταχθέντα στο παρελθόν ταμεία (ΤΑΠΙΛΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, πρώην ΑΤΕ) 450 εκ €

- από τα πρόσφατα ενταχθέντα ταμεία με το ν. 3655/2008 450 εκ €

- από τη χρηματοδότηση του κλάδου σύνταξης (σύμφωνα με το θεσμοθετημένο 1% του ΑΕΠ) με το ν. 3029/2002, 1 δις €

- από τηνεπιχορήγηση  του ΙΚΑ για εξόφληση υποχρεώσεων προς το ΙΚΑ, ΟΑΕΔ. ΟΕΚ, ΟΕΕ σύμφωνα με το ν. 3227/2004, 1,5 δις €  

Αν μάλιστα συνυπολογιστούν και διάφορες άλλες επιβαρύνσεις από ρυθμίσεις όπως η εθελουσία της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η εθελουσία του ΟΤΕ κ.λ.π., τότε οι συνολικές οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΙΚΑ αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 10 δις €

Η ΝΔ είχε αναγνωρίσει τις οφειλές και δεσμεύτηκε να δώσει ομολόγα του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 4,5 δις € για τη κάλυψη μέρους των οφειλών. Η προκήρυξη όμως των εκλογών ματαίωσε την υλοποίηση της ανωτέρω δέσμευσης.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός

1) Αν και πως προτίθεται η Κυβέρνηση να καλύψει τις οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΙΚΑ

3/5/2010                                                                                                                            Ο Βουλευτής

« επιστροφή
  
  
Μέρλιν 11 - 10671 - Αθήνα  Τηλ: 2107296002-4  Fax: 2107296023  e-mail: giakoumatosge@gmail.com  
© Γεράσιμος Γιακουμάτος | All rights reserved