ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε τυφλούς

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 

Δελτίο Τύπου

 

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεράσιμος Γιακουμάτος υπέγραψε απόφαση στήριξης των ατόμων με αναπηρία, επεκτείνονται τα είδη που μπορούν να δραστηριοποιούνται οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 

Ο κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος μετά την υπογραφή της υπουργικής απόφασης, δήλωσε πως « η πρόνοια και η ουσιαστική στήριξη των συνανθρώπων μας με αναπηρία είναι διαρκής και αμείωτη.  Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα ικανοποιούμε ένα δίκαιο αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών – Αναπήρων Μικροπωλητών και ατόμων με ειδικές ανάγκες η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, διευρύνοντας τα είδη που μπορούν να πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι συνάνθρωποί μας με προβλήματα τυφλότητας δικαιούνται ευκαιριών και δυνατοτήτων προκειμένου να μπορούν νόμιμα να διεκδικήσουν την ομαλή, ισότιμη και πλήρη ένταξή τους στην επαγγελματική και οικονομική ζωή, χωρίς αποκλεισμούς και περιθωριοποιήσεις»

 

Επισυνάπτετε η σχετική  υπουργική απόφαση 

« επιστροφή
  
  
Μέρλιν 11 - 10671 - Αθήνα  Τηλ: 2107296002-4  Fax: 2107296023  e-mail: giakoumatosge@gmail.com  
© Γεράσιμος Γιακουμάτος | All rights reserved